Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που συνδυάζουν τυπικά και άτυπα στοιχεία οργάνωσης, παραγωγής, αξιοποίησης αγαθών, υπηρεσιών και χρηματοδότησης με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας, υπερβαίνοντας τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος.

Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως αντικείμενό της τους τρόπους χρηματοδότησης παρόμοιων εγχειρημάτων οικονομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει μια έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή του νομού Φωκίδας και αναφέρεται ειδικότερα στην περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, «Γιάννης Βολίκας», με έδρα την Άμφισσα. Ο σκοπός είναι η ανάδειξη του και η διερεύνηση της σχέσης του με ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, όπως προβάλλεται μέσα από τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, εστιάζοντας, κυρίως, στους τρόπους χρηματοδότησης και ενίσχυσής του για την παραγωγή του σχεδιαζόμενου έργου.

Previous Article

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Next Article

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των […]