Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να αναδείξει την Ι. Μονή ως Κοινό υπό το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η μοναδικότητα του εγχειρήματος της μοναστικής αδελφότητας σε σχέση με άλλα μοναστήρια στην Ελλάδα, στην παραγωγή, συλλογή, διατήρηση, διανομή φυσικών σπόρων χωρίς υβριδική η γενετική παρέμβαση, συνέτεινε ενισχυτικά στην επιλογή της συγκεκριμένης Μονής ως περίπτωση μελέτης. Επιπροσθέτως, η Ι. Μονή διαχειρίζεται σημαντικούς φυσικούς πόρους με παραδοσιακούς τρόπους σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον αποτελώντας έτσι ένα συνεκτικό σύστημα βιοφυσικών και κοινωνικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθιστώντας την ένα κοινωνικό – οικολογικό σύστημα.

Μεθοδολογικό εργαλείο τόσο στην έρευνα όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι το μοντέλο ανάλυσης Social – Ecological System (SES) και το σύνολο των οκτώ αρχών σχεδιασμού που είχε αναπτύξει η διεθνούς φήμης αμερικανίδα πολιτικός επιστήμονας Έλινορ Όστρομ (1933-2012) και αποτελούν σήμερα την βάση για ανάλογες μελέτες.

Previous Article

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Next Article

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή (ΚΥΚΑ) στοχεύει στη δημιουργία ενός καμβά που περικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν καταναλωτή ως κοινωνικά υπεύθυνο και τον διαχωρίζουν από τον συμβατικό.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις διαστάσεις της ενδυνάμωσης και της δέσμευσης των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας. Προς τούτο διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε 9 μέλη του συνεταιρισμού με τη μέθοδο της […]