Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να αναδείξει την Ι. Μονή ως Κοινό υπό το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η μοναδικότητα του εγχειρήματος της μοναστικής αδελφότητας σε σχέση με άλλα μοναστήρια στην Ελλάδα, στην παραγωγή, συλλογή, διατήρηση, διανομή φυσικών σπόρων χωρίς υβριδική η γενετική παρέμβαση, συνέτεινε ενισχυτικά στην επιλογή της συγκεκριμένης Μονής ως περίπτωση μελέτης. Επιπροσθέτως, η Ι. Μονή διαχειρίζεται σημαντικούς φυσικούς πόρους με παραδοσιακούς τρόπους σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον αποτελώντας έτσι ένα συνεκτικό σύστημα βιοφυσικών και κοινωνικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθιστώντας την ένα κοινωνικό – οικολογικό σύστημα.

Μεθοδολογικό εργαλείο τόσο στην έρευνα όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι το μοντέλο ανάλυσης Social – Ecological System (SES) και το σύνολο των οκτώ αρχών σχεδιασμού που είχε αναπτύξει η διεθνούς φήμης αμερικανίδα πολιτικός επιστήμονας Έλινορ Όστρομ (1933-2012) και αποτελούν σήμερα την βάση για ανάλογες μελέτες.

Previous Article

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Next Article

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]