Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού.

Στα πρώτα κεφάλαια καταγράφονται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις των εννοιών της Κοινωνικής Οικονομίας, του Μη Κερδοσκοπικού Τομέα και της Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αυτές προσεγγίζονται στις διάφορες χώρες. Επίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, πότε αυτό κάνει την εμφάνισή του και πως δομείται σταδιακά η θεσμοθέτησή του. Κατόπιν μέσα από την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού για κάθε επιχείρηση συμβατικής και μη, το συνεταιριστικό καφενείο χτίζει σταδιακά τα βήματα της υλοποίησης αυτής της προσπάθειας.

Έχοντας να αντιμετωπίσει θέματα ανταγωνισμού, πελατειακών σχέσεων, φορολογικά, ασφαλιστικά και κυρίως θέματα χρηματοδότησης το εγχείρημα εστιάζει πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του και στο όφελος της ευρύτερης κοινότητας. Στόχος είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος αναγνώστης να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα της σύστασης και της υλοποίησης των συνεταιριστικών εγχειρημάτων και να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας.

Previous Article

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Next Article

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς […]