Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού.

Στα πρώτα κεφάλαια καταγράφονται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις των εννοιών της Κοινωνικής Οικονομίας, του Μη Κερδοσκοπικού Τομέα και της Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αυτές προσεγγίζονται στις διάφορες χώρες. Επίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, πότε αυτό κάνει την εμφάνισή του και πως δομείται σταδιακά η θεσμοθέτησή του. Κατόπιν μέσα από την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού για κάθε επιχείρηση συμβατικής και μη, το συνεταιριστικό καφενείο χτίζει σταδιακά τα βήματα της υλοποίησης αυτής της προσπάθειας.

Έχοντας να αντιμετωπίσει θέματα ανταγωνισμού, πελατειακών σχέσεων, φορολογικά, ασφαλιστικά και κυρίως θέματα χρηματοδότησης το εγχείρημα εστιάζει πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του και στο όφελος της ευρύτερης κοινότητας. Στόχος είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος αναγνώστης να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα της σύστασης και της υλοποίησης των συνεταιριστικών εγχειρημάτων και να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας.

Previous Article

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Next Article

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Ο Αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Στις μέρες μας, θα ήταν χρήσιμο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία του ελλαδικού χώρου, τοποθετημένη πάνω […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της […]