Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία.

Η τάση αυτή πιέζει προς τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις διάφορες μορφές επιχειρηματικότητας, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει ανάλογα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια επιχειρηματική προσπάθεια. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ενοποίησης της οικονομίας, η δικτύωση των επιχειρηματικών οντοτήτων μεταξύ τους γίνεται πολύ επίκαιρη και αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της τοπικής δικτύωσης επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό δεν συναντάται μόνο μεταξύ συμβατικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ εγχειρημάτων ΚΑΟ. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τέτοιες τοπικές συγκεντρώσεις εγχειρημάτων ΚΑΟ, και τις μελετάει μέσα από την οπτική των συστάδων επιχειρηματικότητας. Επιχειρεί να διερευνήσει αν η δημιουργία και η λειτουργία μιας συστάδας επιχειρηματικότητας ΚΑΟ σε μία περιοχή, μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ΚΑΟ σε αυτή την περιοχή.

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα (μελέτη περίπτωσης) μέσω συνεντεύξεων στο Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας, το οποίο είναι η χαρακτηριστικότερη τοπική συγκέντρωση εγχειρημάτων ΚΑΟ στην ελληνική επικράτεια.

Previous Article

1η ημερίδα Συλλόγου ΚΑΛΟ May 08, 2021

Next Article

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Οι Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία και στο γενικότερο οικοσύστημα, έχουν ανάγκη χρηματοδότησης και διασφάλισης των αναγκαίων πόρων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια ίδρυσης τους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών δη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και εθνικής ανάταξης για την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να […]