Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις μέρες μας ακόμη, ως θρησκεία. Υπάρχουν άραγε εναλλακτικές αυτής της ανάπτυξης που ξέρουμε; Συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για την μετάβαση σε μια εποχή της μετά ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης παραθέτουμε την σχετική επιχειρηματολογία αλλά και τις απόψεις για το τι θα ακολουθήσει. Η μοναδική στόχευση των «συμβατικών» επιχειρήσεων για αύξηση της κερδοφορίας τους και η αδυναμία των κυβερνήσεων να τους θέσουν όρια, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών προβλημάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Από την άλλη οι κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω του πλουραλισμού των στόχων τους (εκτός από το κέρδος) μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό παράγοντα σε μια νέα μορφή ανάπτυξης.

Σήμερα, η θεσμική στήριξη της κοινωνικής οικονομίας φαίνεται μια άκρως ρεαλιστική πρόταση. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός ως προς την υποστήριξη και την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό όραμα μέσα από την στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων από τον δήμο, τις τοπικές τράπεζες, ειδικές γραμματείες που έχουν συσταθεί για αυτό το σκοπό και άλλους τοπικούς φορείς. Θα δούμε το παράδειγμα της Καρδίτσας και της Βαρκελώνης.

Previous Article

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Next Article

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]