Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις μέρες μας ακόμη, ως θρησκεία. Υπάρχουν άραγε εναλλακτικές αυτής της ανάπτυξης που ξέρουμε; Συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για την μετάβαση σε μια εποχή της μετά ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης παραθέτουμε την σχετική επιχειρηματολογία αλλά και τις απόψεις για το τι θα ακολουθήσει. Η μοναδική στόχευση των «συμβατικών» επιχειρήσεων για αύξηση της κερδοφορίας τους και η αδυναμία των κυβερνήσεων να τους θέσουν όρια, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών προβλημάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Από την άλλη οι κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω του πλουραλισμού των στόχων τους (εκτός από το κέρδος) μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό παράγοντα σε μια νέα μορφή ανάπτυξης.

Σήμερα, η θεσμική στήριξη της κοινωνικής οικονομίας φαίνεται μια άκρως ρεαλιστική πρόταση. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός ως προς την υποστήριξη και την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό όραμα μέσα από την στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων από τον δήμο, τις τοπικές τράπεζες, ειδικές γραμματείες που έχουν συσταθεί για αυτό το σκοπό και άλλους τοπικούς φορείς. Θα δούμε το παράδειγμα της Καρδίτσας και της Βαρκελώνης.

Previous Article

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Next Article

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Ο Υμηττός είναι ο ανατολικότερος ορεινός όγκος του λεκανοπεδίου της Αττικής που γειτνιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δόμηση της πρωτεύουσας και των προαστίων της. Παράλληλα είναι μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής σημασίας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών. Τα τελευταία χρόνια […]