Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Α.Ο.) αποτελεί μια νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και οικονομίας προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μια μετακαπιταλιστική εποχή και της υιοθέτησης κοινωνικών αξιών, όπως της δημοκρατικής συμμετοχικότητας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, του εθελοντισμού, της συλλογικότητας και της προαγωγής του κοινωνικού συμφέροντος μέσω της προτεραιότητας στον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι την κερδοφορία. Ένας βασικός φορέας της είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που στην Ελλάδα εκπροσωπούνται θεσμικά από τις ΚοιΣ.Π.Ε. και Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, που σχετίζονται με την κοινωνική επανένταξη ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων. Η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων που θέτουν εκτιμώνται με τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν και το αποτύπωμα των κοινωνικών αξιών που παράγουν με τις δραστηριότητές τους.

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι ο συνεταιρισμός «Κλίμαξ – Plus», που λειτουργεί υπό την αιγίδα του κοινωνικού φορέα «Κλίμακα» στην Αττική. Συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσο ανταποκρίνεται με τη λειτουργία του στα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων που προάγουν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να υπάρχει θετικός κοινωνικός αντίκτυπος. Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακών συζητήσεων προέκυψε ότι εκπληρώνεται κατά το μέτρο του εφικτού η κοινωνική αποστολή της επιχείρησης. Επίσης, τα προβλήματα χρηματοδότησης του συνεταιρισμού, που βασίζεται κυρίως σε ίδια έσοδα είναι υπαρκτά και αντιστρατεύονται την προσπάθειά του για φιλόδοξη συμβολή στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα γίνεται εμφανής η τάση απεξάρτησης του συνεταιρισμού από την ιδιωτική και δημόσια οικονομία και ο κινηματικός του χαρακτήρας. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο συνεταιρισμός, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, όπως της παγκόσμιας οικονομικής (2009) και επιδημιολογικής κρίσης (2020) δραστηριοποιείται απερίσπαστα παρά τις αντιξοότητες, καταλαμβάνοντας σταθερά μια αξιόλογη θέση στο σύνολο των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην Ελλάδα.

Previous Article

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Next Article

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Ο όρος «κοινά» αναφέρεται στην συλλογική διαχείριση κοινών πόρων στη βάση της αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το συγκεκριμένο πεδίο, με τους θεωρητικούς των κοινών να ερευνούν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Οι συνεταιρισμοί και γενικότερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια διαφορετική ανάπτυξη έναντι της κυρίαρχης. Πρόκειται για εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που προάγουν στις αρχές την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αντιτίθεται στην καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Σκοπός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία. Η τάση αυτή πιέζει προς τη […]