Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην έλλειψη προοπτικής λόγω των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας, της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των ελλειμματικών προνοιακών πολιτικών.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (στο εξής Κ.Α.Ο.) προσφέρουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας και αναδεικνύουν τις αρχές της αλληλεγγύης, της δίκαιης και ισότιμης συμμετοχής, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και τη μετάβαση σε μια δίκαιη και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με έμφαση στη συλλογική δράση και τη συμμετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι συλλογικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενεργοποίηση και κοινωνική ένταξη αδρανούς μέρους του εργατικού δυναμικού. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τομέα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και η συνεισφορά του στην επανένταξη και στην κοινωνική ενσωμάτωση, στον εργασιακό χώρο και εν γένει στο κοινωνικό σύνολο, των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι ορισμοί, οι στόχοι και οι αρχές που διέπουν την Κ.Α.Ο. Επίσης περιγράφεται η σχέση της κοινωνικής οικονομίας με την επιχειρηματικότητα και η δομή και η δράση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού που αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες για να ικανοποιήσουν τους κοινωνικούς σκοπούς και στόχους τους. Στο δεύτερο μέρος η εργασία εστιάζει στη μελέτη του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς».

Η προσέγγιση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά Ελπίς» έγινε με σκοπό την παρουσίαση του συνεταιρισμού και της προσπάθειάς του να αποτελέσει διέξοδο για ομάδες του πληθυσμού με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, οι οποίες παραμένουν αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας, επιδιώκοντας την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους.

Previous Article

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Next Article

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία. Η τάση αυτή πιέζει προς τη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία […]