Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα κοινά, ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην κοινότητα η οποία τα διαχειρίζεται. Βασίζεται στον κοινωνό, τον υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, και ο οποίος διεκδικεί την ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο βίο και σε συλλογικές δραστηριότητες με κύριο μέλημα το κοινωνικό όφελος πάνω από το ατομικό συμφέρον. Η ταυτότητα του πολίτη διαμορφώνεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο συγκαταλέγεται η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ένα εργαλείο της εκπαίδευσης για την μετάδοση της γνώσης αλλά και κοινωνικών και πολίτικων εννοιών είναι τα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως δε το σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολίτικης Αγωγής της Ε’ τάξης δημοτικού. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε, βάση της θεωρίας του Foucault, πως το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την έννοια του ενεργού πολίτη, της πολιτειότητας και των κοινών, καθώς και την μεταξύ τους σχέση.

Previous Article

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Next Article

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με διάφορα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και με θέματα λογιστικής και φορολογικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι φορείς του ανερχόμενου πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στόχος της εργασίας είναι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P […]