15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή που έχουν οι έννοιες της εκπαίδευσης και της υποστηριζόμενης απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε. ) Ηλιοτρόπιο.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. ανήκουν στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και αποβλέπουν στην επαγγελματική (επαν)ένταξη και κοινωνικό – οικονομική ενσωμάτωση των Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες µε ψυχική νόσο (Α.μ.Ε.Α.-Ψ). Η μελέτη ακολουθεί την ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και συνδυάζει δύο τεχνικές συλλογής των δεδομένων, τη συνέντευξη και την παρατήρηση. Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη είναι όλοι μέλη – εταίροι του Κοι.Σ.Π.Ε και αποτελούνται από τρεις (3) λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τρία (3) άτομα από το επιστημονικό προσωπικό, μία (1) εργαζόμενη γενικού πληθυσμού και ένα (1) άτομο – εκπρόσωπο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου από το χώρο της ψυχικής υγείας. Η παρατήρηση αφορά τη μελέτη της ομάδας εργασιακής προετοιμασίας των λ.υ.ψ.υ. που πραγματοποιείται στον Κοι.Σ.Π.Ε..

Μετά την ανάλυση των ευρημάτων με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης προχωράμε στην παρουσίασή τους. Η εκπαίδευση εφαρμόζεται ως ένα ολιγοήμερο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακών δεξιοτήτων στους λ.υ.ψ.υ. που ξεκινούν νέα εργασία όπως και στους συμμετέχοντες – λ.υ.ψ.υ. στην ομάδα εργασιακής προετοιμασίας, για την απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επίσης η εκπαίδευση των στελεχών γίνεται μέσα από ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Το μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης εφαρμόζεται επίσης πολύ κοντά στις αρχές της με θετικό αντίκτυπο στους λήπτες – εργαζόμενους αλλά και στο τεχνικό προσωπικό.

Συμπερασματικά, η μελέτη μας καταδεικνύει το θετικό ρόλο των εννοιών που εξετάζουμε που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω αυτονόμηση των λ.υ.ψ.υ. και υπογραμμίζει την αξία της Κ.Α.Ο. όπως παρουσιάζεται μέσα από τέτοιου είδους εγχειρήματα

Προηγούμενο Άρθρο

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Επόμενο Άρθρο

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]