Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον ρόλο που επιτελούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Κύριο μέλημα της είναι η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία τους, καθότι είναι υποχρεωμένες να ανταγωνίζονται τις συμβατικές επιχειρήσεις, καθώς και τον οικονομικό αποκλεισμό που βιώνουν από τις εμπορικές τράπεζες. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην πορεία εξέλιξης του τραπεζικού συστήματος και τα είδη των τραπεζών που το απαρτίζουν. Αποτυπώνεται η απαρχή του θεσμού των πιστωτικών συνεταιρισμών με πρωτεργάτη τον Έρμαν Σούλτσε-Ντέλιτς για τους αστικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς και τον Φρειδερίκο-Γουλιέλμο Ραϊφάιζεν για τους γεωργικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Ακολουθεί η πορεία των πιστωτικών συνεταιρισμών και η ίδρυση των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα και αναφέρεται η εκπροσώπηση των τελευταίων σε εθνικό επίπεδο από την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB) και σε διεθνές από τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση (International Co-operative Alliance, ICA). Έπειτα, περιγράφεται η πορεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών που λειτουργούν στον ελληνικό χώρο, σημειώνοντας την δράση της κάθε μίας ξεχωριστά και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει.

Ακολουθεί αναφορά στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν στις συμβατικές και στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στις τυχόν υποστηρικτικές ενέργειες που έχει αναπτύξει κάθε Συνεταιριστική Τράπεζα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες δεν έχουν αναπτύξει χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων και ότι αντιμετωπίζονται όπως οι συμβατικές επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Χανίων, που αποτελούν τις δυο ελληνικές Ηθικές Τράπεζες των οποίων η λειτουργία είναι προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίες μαζί με την Ηπείρου έχουν δημιουργήσει το έργο SEEGR που αφορά στην υποστήριξη χρηματοοικονομικά των κοινωνικών, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, παραδειγματική δράση έχει αναπτύξει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας που έχει δημιουργήσει το μοναδικό οικοσύστημα στην Ελλάδα.

Previous Article

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Next Article

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με διάφορα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και με θέματα λογιστικής και φορολογικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι φορείς του ανερχόμενου πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στόχος της εργασίας είναι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

Η δημοσιονομική κρίση που διατρέχει την Ελλάδα περισσότερο από μία δεκαετία ως απόρροια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων δημιουργώντας έντονες εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες. Η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Τα κοινά, ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην κοινότητα η οποία τα διαχειρίζεται. Βασίζεται στον κοινωνό, τον υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού προς τον […]