Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, η οποία υπόσχεται να είναι πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, πιο βιώσιμη σε σχέση με τις χθεσινές λύσεις και η προτεινόμενη αξία που δημιουργείται αφορά κυρίως στην κοινωνία από ότι τα άτομα. Το όλο εγχείρημα καθορίζεται ως «η συλλογή, η μεταφορά, η επεξεργασία ή η διάθεση αποβλήτων, συνήθως εκείνων που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία ή στην τοπική αισθητική ή άνεση».

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι να αναλύσει το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης ενός εγχειρήματος Κ.Α.Ο.. απαντώντας σε στοχευμένα ερωτήματα, όπως η πιθανότητα εξέλιξης του κλάδου, η μελέτη άλλων ανταγωνιστικών προσπαθειών της επιχειρηματικής ιδέας εντός κι εκτός Ελλάδας χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία όπως ο Καμβάς του Επιχειρηματικού Μοντέλου, το μοντέλο R και η ανάλυση SWOT. Υιοθετώντας τη μεθοδολογία συνεντεύξεων, επιλέχθηκαν κοινωνικά εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων. Μέσω της διερεύνησης του βαθμού αξιοποίησης των εργαλείων, αναδεικνύεται τεκμηριωμένα ένα μεγάλο κενό που η εργασία φιλοδοξεί να καλύψει και να προσφέρει: ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο στους δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες της ανακύκλωσης.

Previous Article

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Next Article

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» […]