Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, η οποία υπόσχεται να είναι πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, πιο βιώσιμη σε σχέση με τις χθεσινές λύσεις και η προτεινόμενη αξία που δημιουργείται αφορά κυρίως στην κοινωνία από ότι τα άτομα. Το όλο εγχείρημα καθορίζεται ως «η συλλογή, η μεταφορά, η επεξεργασία ή η διάθεση αποβλήτων, συνήθως εκείνων που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία ή στην τοπική αισθητική ή άνεση».

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι να αναλύσει το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης ενός εγχειρήματος Κ.Α.Ο.. απαντώντας σε στοχευμένα ερωτήματα, όπως η πιθανότητα εξέλιξης του κλάδου, η μελέτη άλλων ανταγωνιστικών προσπαθειών της επιχειρηματικής ιδέας εντός κι εκτός Ελλάδας χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία όπως ο Καμβάς του Επιχειρηματικού Μοντέλου, το μοντέλο R και η ανάλυση SWOT. Υιοθετώντας τη μεθοδολογία συνεντεύξεων, επιλέχθηκαν κοινωνικά εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων. Μέσω της διερεύνησης του βαθμού αξιοποίησης των εργαλείων, αναδεικνύεται τεκμηριωμένα ένα μεγάλο κενό που η εργασία φιλοδοξεί να καλύψει και να προσφέρει: ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο στους δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες της ανακύκλωσης.

Previous Article

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Next Article

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα της κρίσης: Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, η βιωσιμότητα και τα όρια των εφαρμογών του

Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο εντοπίζεται μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων τομέων. Έτσι, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής ΚΑΟ). Οι χρηματοδοτικές λύσεις οι οποίες με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες […]