Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P Lab στα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία εστίασε στο εγχείρημα-παράδειγμα του P2P Lab για να το μελετήσει και να αναδείξει τα στοιχεία που το συνθέτουν το ίδιο το Lab ως κοινό. Σε μεθοδολογικό επίπεδο η εργασία στηρίχθηκε σε δευτερογενή αλλά και σε πρωτογενή δεδομένα σε μια κατά βάση ποιοτική και συνθετική ανάλυση χρησιμοποιώντας την Οστρομική προσέγγιση για την αποτίμηση του Lab ως κοινού.

Το υπάρχον έντυπο και κυρίως διαδικτυακό υλικό αποτέλεσαν τις κυριότερες πηγές ενώ τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν, προσδιορίστηκαν πιο αναλυτικά και διευρύνθηκαν σε μια εκτενή, δια ζώσης, δομημένης -αλλά ανοιχτού τύπου- ελεύθερη συζήτηση υπό μορφή συνέντευξης που έκανε ο ερευνητής με τρία μέλη του πυρήνα του Lab. Η ανάλυση έδειξε ότι το P2P Lab αποτελεί κοινό με τη δομή και λειτουργία του να ακολουθεί τις πρακτικές που μελετά και τις ιδεολογίες που ενστερνίζεται. Οι έννοιες της εμπιστοσύνης, της ισοτιμίας και της συλλογικότητας κυριαρχούν στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της ομάδας. Παρατηρείται δηλαδή τρόπον τινά μια ιδεολογική συνέπεια των αρχών και των πράξεών του.

Previous Article

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Next Article

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]