Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό σύστημα), τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς (κατά κανόνα) είναι αυτό που έχει την πιο αργή εξέλιξη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με ελάχιστη έως καθόλου εφαρμογή καινοτομιών και αλλαγών.

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα έχουν εμφανιστεί διάφορα εναλλακτικά εκπαιδευτικά συστήματα και παιδαγωγικά μοντέλα που, με διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, δίνουν έμφαση στο ίδιο το παιδί – ως εκπαιδευόμενο αμφισβητώντας το ρόλο του/της ειδικού – ως αυθεντία που καθορίζει ολοκληρωτικά την εκπαιδευτική διαδικασία, και προτείνοντας διαφορετικούς τρόπους μάθησης και συμμετοχής. Αναλυτικότερα, η παρούσα εργασία βασίζεται αρχικά στη μελέτη τεσσάρων διαδεδομένων παιδαγωγικών μοντέλων, αυτά των Τζον Ντιούι, Μαρίας Μοντεσσόρι, Σελεστέν Φρενέ και Αλεξάντερ Σ. Νηλ.

Από την άλλη εξετάζονται τα εκπαιδευτικά κοινά, τα οποία εστιάζουν στην εξισωτική και συλλογική διαχείριση άυλων (και υλικών) κοινών πόρων όπως είναι η γνώση, η πληροφορία, η πολιτειότητα και η εκπαίδευση, από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, με στόχο τη δημιουργία ευτυχισμένων, δημιουργικών, συμμετοχικών και υπεύθυνων πολιτών/κοινωνών στο εδώ και το τώρα, κι όχι τη προετοιμασία άβουλων πολιτών – καταναλωτών στο μέλλον.

Στόχευση της μελέτης μας είναι ο εντοπισμός των κοινών στοιχείων του καθενός από τα τέσσερα εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα, και κυρίως των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν αυτά, με τα εκπαιδευτικά κοινά, ώστε μέσα από τη σύγκρισή τους να αναδείξουμε την καταλληλότερη πρόταση που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των μεμονωμένων ατόμων, και κυρίως του κοινωνικού συνόλου.

Previous Article

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Next Article

Ας δικτυωθούμε με το Uni4sse Fest

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια, πολλές συζητήσεις γίνονται για το ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δομές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]