Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία και στο γενικότερο οικοσύστημα, έχουν ανάγκη χρηματοδότησης και διασφάλισης των αναγκαίων πόρων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια ίδρυσης τους. Ανάμεσα στις εναλλακτικές πηγές της κοινωνικής χρηματοδότησης που μπορούν οι Φορείς να αντλήσουν κεφάλαια είναι η Χρηματοδότηση από το Πλήθος και τα Ομολόγων Κοινωνικού Αντικτύπου. Η Χρηματοδότηση από το Πλήθος (Crowdfunding) είναι μια μέθοδος άντλησης κεφαλαίων, μέσω της συλλογικής προσπάθειας φίλων, οικογενειών, πελατών και μεμονωμένων επενδυτών, χάρη στη χρήση ψηφιακών πλατφόρμων και κοινωνικών δικτύων.

Τα Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου (SIBs), από την άλλη, σχετίζονται με την πολιτική θεωρία του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Μέσω των αυτών επιδιώκεται: 1. η παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές επιχειρήσεις υπό συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας, 2. την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και 3. τη μεταφορά του ρίσκου χρηματοδότησης στους επενδυτές. Συνοπτικά, το Crowdfunding σχετίζεται με την προσέλκυση κεφαλαίων από των Ιδιωτικό Τομέα, ενώ τα SIBs σχετίζεται με την προσέλκυση κεφαλαίων από τον Ιδιωτικό Τομέα (αρχικά) και τον Δημόσιο Τομέα στη συνέχεια, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των ανωτέρω πηγών χρηματοδότησης και των ευκαιριών που δημιουργούνται για τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Previous Article

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Next Article

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία. Πεδίο οικονομικό, με προσανατολισμό κοινωνικό. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η δημοκρατική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος της ομάδας, ο κοινωνικός σκοπός, η αλληλέγγυα οπτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, της επιτρέπουν να ξεχωρίζει ως μέσο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών δη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και εθνικής ανάταξης για την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]