Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου συνεργατικών δομών, οι οποίοι με τη λειτουργία τους θα συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση του μνημειακού περιβάλλοντος και στην αναζωογόνηση και την ευημερία της τοπικής κοινότητας. Μέσα από την κατοίκηση, την επανάχρηση κτισμάτων και την ένταξη λειτουργιών που έχουν εκλείψει από τον μεσαιωνικό ιστό πλάθεται ένα οικοσύστημα Κ.ΑΛ.Ο προσαρμοσμένο στους πόρους και τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής και προεικονίζεται μια πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς από τα κάτω ως κοινό αγαθό και ανάκτηση της πόλης από τους πολίτες της.

Η μελέτη αναπτύσσεται μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την Κ.ΑΛ.Ο κυρίως με βιβλιογραφική τεκμηρίωση και δευτερογενή έρευνα ενώ για την πλαισίωση της μελέτης περίπτωσης πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαδίκτυο για εύρεση καλών πρακτικών που λειτουργούν επιτυχημένα σε Ελλάδα και εξωτερικό και μπορούν να ενταχθούν ως δραστηριότητες στο προτεινόμενο δίκτυο εγχειρημάτων. Με αφετηρία μια συνεταιριστική δομή που θα έχει ως αντικείμενο την αναστήλωση και την αποκατάσταση των κτισμάτων δημιουργείται ένα σχέδιο για συντήρηση, επανακατοίκηση και ένταξη λειτουργιών σε άδεια κτίρια. Οι επιμέρους χρήσεις που επιλέγονται ανταποκρίνονται και καλύπτουν λειτουργικές και κοινοτικές ανάγκες ενώ παράλληλα τροφοδοτούν τον συνεταιριστικό αναστηλωτικό μηχανισμό ανάκτησης της γειτονιάς.

Previous Article

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

Next Article

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής […]