Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου συνεργατικών δομών, οι οποίοι με τη λειτουργία τους θα συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση του μνημειακού περιβάλλοντος και στην αναζωογόνηση και την ευημερία της τοπικής κοινότητας. Μέσα από την κατοίκηση, την επανάχρηση κτισμάτων και την ένταξη λειτουργιών που έχουν εκλείψει από τον μεσαιωνικό ιστό πλάθεται ένα οικοσύστημα Κ.ΑΛ.Ο προσαρμοσμένο στους πόρους και τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής και προεικονίζεται μια πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς από τα κάτω ως κοινό αγαθό και ανάκτηση της πόλης από τους πολίτες της.

Η μελέτη αναπτύσσεται μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την Κ.ΑΛ.Ο κυρίως με βιβλιογραφική τεκμηρίωση και δευτερογενή έρευνα ενώ για την πλαισίωση της μελέτης περίπτωσης πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαδίκτυο για εύρεση καλών πρακτικών που λειτουργούν επιτυχημένα σε Ελλάδα και εξωτερικό και μπορούν να ενταχθούν ως δραστηριότητες στο προτεινόμενο δίκτυο εγχειρημάτων. Με αφετηρία μια συνεταιριστική δομή που θα έχει ως αντικείμενο την αναστήλωση και την αποκατάσταση των κτισμάτων δημιουργείται ένα σχέδιο για συντήρηση, επανακατοίκηση και ένταξη λειτουργιών σε άδεια κτίρια. Οι επιμέρους χρήσεις που επιλέγονται ανταποκρίνονται και καλύπτουν λειτουργικές και κοινοτικές ανάγκες ενώ παράλληλα τροφοδοτούν τον συνεταιριστικό αναστηλωτικό μηχανισμό ανάκτησης της γειτονιάς.

Previous Article

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

Next Article

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αποτελούν ιστορικά για τους μικρομεσαίους κυρίως αγρότες, το ισχυρό όπλο τους ενάντια στις έντονες πιέσεις που τους ασκούνται από την αγορά. Αποτελούν την απάντησή τους στα προβλήματα χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]