Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της σκέψης και φιλοσοφίας, η οποία χαρακτηρίζει τη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία της αγοράς.

Η ελεύθερη διακίνηση σπόρων άλλωστε, συνιστά μια διαδικασία με την οποία υφίσταται μια πρακτική εντελώς αντίθετη προς το πλαίσιο των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες τροφίμων, πρακτικές δηλαδή με τις οποίες, προωθούνται στους αγρότες, έναντι υψηλού αντιτίμου γενετικά τροποποιημένοι σπόροι. Η χρήση των τελευταίων μάλιστα, μπορεί να συνδεθεί με κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά και με προβλήματα ως προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

Η παρούσα εργασία εστιάζει παράλληλα το ενδιαφέρον της στις θέσεις της Elinor Ostrom που παρουσίασε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ιδεών σχετικά με τα κοινά, αλλά και στις θέσεις των αυτόνομων μαρξιστών που επίσης ασχολήθηκαν με το εν λόγω θέμα. Και η Ostrom και οι αυτόνομοι Μαρξιστές εστίασαν στην ύπαρξη ομάδων αυτόνομης διαχείρισης των κοινών. Εντούτοις όμως, η μεν Ostrom συνέχισε να συνδέει την λειτουργία αυτών των ομάδων με την επιδίωξη του ατομικού κέρδους. Αντίθετα για τους αυτόνομους μαρξιστές οποιαδήποτε επιδίωξη κέρδους τίθεται εκτός κουβέντας. Η λειτουργία του Πελίτι μάλιστα, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το πλαίσιο ιδεών των αυτόνομων μαρξιστών.

Previous Article

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

Next Article

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αποτελούν ιστορικά για τους μικρομεσαίους κυρίως αγρότες, το ισχυρό όπλο τους ενάντια στις έντονες πιέσεις που τους ασκούνται από την αγορά. Αποτελούν την απάντησή τους στα προβλήματα χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν, […]