Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της σκέψης και φιλοσοφίας, η οποία χαρακτηρίζει τη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία της αγοράς.

Η ελεύθερη διακίνηση σπόρων άλλωστε, συνιστά μια διαδικασία με την οποία υφίσταται μια πρακτική εντελώς αντίθετη προς το πλαίσιο των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες τροφίμων, πρακτικές δηλαδή με τις οποίες, προωθούνται στους αγρότες, έναντι υψηλού αντιτίμου γενετικά τροποποιημένοι σπόροι. Η χρήση των τελευταίων μάλιστα, μπορεί να συνδεθεί με κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά και με προβλήματα ως προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

Η παρούσα εργασία εστιάζει παράλληλα το ενδιαφέρον της στις θέσεις της Elinor Ostrom που παρουσίασε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ιδεών σχετικά με τα κοινά, αλλά και στις θέσεις των αυτόνομων μαρξιστών που επίσης ασχολήθηκαν με το εν λόγω θέμα. Και η Ostrom και οι αυτόνομοι Μαρξιστές εστίασαν στην ύπαρξη ομάδων αυτόνομης διαχείρισης των κοινών. Εντούτοις όμως, η μεν Ostrom συνέχισε να συνδέει την λειτουργία αυτών των ομάδων με την επιδίωξη του ατομικού κέρδους. Αντίθετα για τους αυτόνομους μαρξιστές οποιαδήποτε επιδίωξη κέρδους τίθεται εκτός κουβέντας. Η λειτουργία του Πελίτι μάλιστα, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το πλαίσιο ιδεών των αυτόνομων μαρξιστών.

Previous Article

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

Next Article

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]