Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, πλαισιώθηκαν θεσμικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η παρακολούθηση της πορείας αυτής αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσης εργασίας.

Στόχος της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ κρίσης-κινημάτων-κράτους και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως επίσης η απάντηση στο ερώτημα αν και γιατί αποτελούν «οι αγορές χωρίς μεσάζοντες» μορφή της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στους στόχους της εργασίας συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η προσπάθεια ανάδειξης της συνεισφοράς των αγορών χωρίς μεσάζοντες στην τοπική κοινωνία, στην προκειμένη περίπτωση μελέτης στην πόλη της Καλλιθέας, καθώς και η απόπειρα διερεύνησης πιθανών αδυναμιών, προκλήσεων για τη λειτουργία των αγορών.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι προηγούμενοι προβληματισμοί, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει πρωτογενή επιτόπια έρευνα στον χώρο διεξαγωγής της υπαίθριας αγοράς χωρίς μεσάζοντες στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, με ανοιχτές-εις βάθος συζητήσεις με παραγωγούς, εκπροσώπους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και καταναλωτές στην συγκεκριμένη αγορά. Πηγή για την άντληση στοιχείων δευτερογενούς υλικού αποτέλεσαν βιβλιογραφικές πηγές, ρεπορτάζ και άρθρα ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών, δημοσιευμένες συνεντεύξεις/μαρτυρίες εμπλεκομένων σε παρόμοια εγχειρήματα ανά την Ελλάδα καθώς και η ανάλυση κειμένων αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά από συλλογικά όργανα. Η εργασία κλείνει με την αναφορά των συμπερασμάτων της ανάλυσης και των προτάσεων πολιτικής.

Previous Article

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Next Article

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αντιλήψεις και εμπόδια στη συμμετοχή σε συνεταιριστικά εγχειρήματα

Οι Συνεταιρισμοί εξελίσσονται διαγενεακά με την εξέλιξη της ανθρωπότητας εξαιτίας της ρητής ανάγκης αρχικά για την επιβίωση και κατόπιν για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ευημερία και την κοινωνική εξέλιξη. Οι συνεταιρισμοί είναι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Το ζήτημα της στέγης απασχολεί τη γερμανική κοινωνία εδώ και δεκαετίες, μια που ο “εξευγενισμός” (gentrification) και η κερδοσκοπία στη γη και στα ακίνητα εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη, εκτοπίζοντας τους ενοίκους από τις γειτονιές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Οι επιπτώσεις που ακολούθησαν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και η σημαντική οικολογική επιβάρυνση που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος ρυθμός παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, κάνουν την πρόταση της αποανάπτυξης πιο […]