24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη λύση των προβλημάτων των συνεταιρισμών. Παράλληλα, η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί επιλογή στρατηγικής για την ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεταιρισμών.

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της κάθετης ολοκλήρωσης και η ανάδειξη των παραγόντων που οδηγούν στην επιλογή αυτή. Η εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα για την κάθετη ολοκλήρωση των συνεταιρισμών όπως είναι: Ποιοι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν ένα συνεταιρισμό στην επιλογή της κάθετης ολοκλήρωσης; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία ενός συνεταιρισμού; Ποιος ο ρόλος της διακυβέρνησης στο τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις και στην ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεταιρισμών; Τι αλλάζει στους συνεταιρισμούς μετά από μια τέτοια επιλογή; Πως επηρεάζουν οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη των συνεταιρισμών;

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς ερευνητές, τόσο για τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται όσο και για τα αποτελέσματα που έχει συνολικά στο συνεταιριστικό τομέα αλλά και ευρύτερα στην αγορά. Με την εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κριτικά τις ήδη υπάρχουσες αναφορές στο ζήτημα της κάθετης ολοκλήρωσης αλλά και να συνεισφέρουμε στην συζήτηση αυτή με την κατάθεση προσωπικών σκέψεων.

Προηγούμενο Άρθρο

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Επόμενο Άρθρο

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Ενώ τα κοινά είναι μία έννοια σύγχρονη, η φιλοσοφία της (ως θεσμός αυτοδιαχείρισης κοινών πόρων από μια κοινότητα ανθρώπων) έχει νοηματικό περιεχόμενο και σε παλαιότερες κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά διαφοροποιημένο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης […]