22 Ιουλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη λύση των προβλημάτων των συνεταιρισμών. Παράλληλα, η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί επιλογή στρατηγικής για την ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεταιρισμών.

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της κάθετης ολοκλήρωσης και η ανάδειξη των παραγόντων που οδηγούν στην επιλογή αυτή. Η εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα για την κάθετη ολοκλήρωση των συνεταιρισμών όπως είναι: Ποιοι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν ένα συνεταιρισμό στην επιλογή της κάθετης ολοκλήρωσης; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία ενός συνεταιρισμού; Ποιος ο ρόλος της διακυβέρνησης στο τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις και στην ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεταιρισμών; Τι αλλάζει στους συνεταιρισμούς μετά από μια τέτοια επιλογή; Πως επηρεάζουν οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη των συνεταιρισμών;

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς ερευνητές, τόσο για τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται όσο και για τα αποτελέσματα που έχει συνολικά στο συνεταιριστικό τομέα αλλά και ευρύτερα στην αγορά. Με την εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κριτικά τις ήδη υπάρχουσες αναφορές στο ζήτημα της κάθετης ολοκλήρωσης αλλά και να συνεισφέρουμε στην συζήτηση αυτή με την κατάθεση προσωπικών σκέψεων.

Προηγούμενο Άρθρο

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Επόμενο Άρθρο

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών δη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και εθνικής ανάταξης για την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P […]