24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν μια μορφή δημοκρατικής διαδικασίας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των συνεταιρισμών. Αυτή η συνδρομή των πιστωτικών συνεταιρισμών ώθησε τους συνεταιρισμούς να προοδεύσουν, αυτονομηθούν και τελικά να τονωθούν οι τοπικές οικονομίες και κατ επέκταση η Εθνική οικονομία.

Στο πέρασμα των χρόνων, υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις κρατικές. Σκοπός ήταν η υφαρπαγή του πλούτου και έλεγχο των οργάνων των συνεταιρισμών. Μια πρακτική που επιβράδυνε σημαντικά την εξέλιξη των συνεταιρισμών. Τελικά, κατάφεραν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί να ανεξαρτητοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό και να φτάσουν στην σημερινή τους μορφή, τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Το αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι, η εξέλιξη των πιστωτικών συνεταιρισμών στο χρόνο, και εάν τόνωσαν τις τοπικές οικονομίες και συνολικά την Εθνική οικονομία.

Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Τη βιβλιογραφική επισκόπηση που καθορίζονται οι έννοιες και οι όροι σε θεωρητικό επίπεδο. Στο δεύτερο η μεθοδολογία της διατριβής. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των πιστωτικών συνεταιρισμών και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.

Προηγούμενο Άρθρο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Επόμενο Άρθρο

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Το ζήτημα της στέγης απασχολεί τη γερμανική κοινωνία εδώ και δεκαετίες, μια που ο “εξευγενισμός” (gentrification) και η κερδοσκοπία στη γη και στα ακίνητα εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη, εκτοπίζοντας τους ενοίκους από τις γειτονιές […]