25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης βασίζεται στα άτομα που τη λαμβάνουν, καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Οι επιχειρήσεις ως ζωντανοί οργανισμοί και οι ίδιες λειτουργούν παρόμοια. Επειδή όμως αποτελούνται από ομάδες ατόμων, η σωστή επιλογή τρόπου λήψης απόφασης σε αυτό το πλαίσιο, είναι καίρια. Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί συνολικά τις επιχειρήσεις τόσο της ΚΑΟ όσο και τις συμβατικές (καπιταλιστικές).

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις της ΚΑΟ είναι ακόμα πιο σύνθετο, καθώς οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη, του εργαζόμενου και του επιχειρηματία μπορούν και ταυτίζονται. Επιπλέον συναγωνίζονται τις συμβατικές επιχειρήσεις επί ίσοις όροις στην ελεύθερη οικονομία, οπότε η αποδοτικότητα/παραγωγικότητά τους πρέπει να είναι ανάλογη ή και ανώτερη προκειμένου να επιβιώσουν. Λόγω των διαφορών στη δομή τους το κάθε είδος επιχείρησης (συμβατική ή της ΚΑΟ), έχει αναπτύξει τις δικές του διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αν και σίγουρα διαφέρουν, έχουν και αρκετά κοινά σημεία. Αυτές τις ομοιότητες και διαφορές προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και να συγκρίνουμε, μέσω της επιλεγείσας βιβλιογραφίας. Επιπλέον, πολλές φορές υπάρχει και ¨απόσταση¨ μεταξύ θεωρίας και πράξης. Προκειμένου να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα του πως οι επιχειρήσεις της ΚΑΟ λαμβάνουν αποφάσεις, διεξαγάγαμε έρευνα μέσω συνεντεύξεων σε υπάρχουσες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Στην έρευνα αυτή είχαμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε που υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ θεωρητικού πλαισίου και πράξης, καθώς και ομοιότητες/διαφορές μεταξύ των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Προηγούμενο Άρθρο

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Επόμενο Άρθρο

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

You might be interested in …

Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

Φως στο Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη επιδιώκει να ρίξει το διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στην ΣΥΝεταιριστική ΝΟμοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και τη Συνεργασία). ● […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός ανασυγκροτείται μέσα από τις κρίσεις που παράγει και αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επί ανθρώπων και φύσης. Η υγεία, […]