25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, η οποία υπόσχεται να είναι πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, πιο βιώσιμη σε σχέση με τις χθεσινές λύσεις και η προτεινόμενη αξία που δημιουργείται αφορά κυρίως στην κοινωνία από ότι τα άτομα. Το όλο εγχείρημα καθορίζεται ως «η συλλογή, η μεταφορά, η επεξεργασία ή η διάθεση αποβλήτων, συνήθως εκείνων που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία ή στην τοπική αισθητική ή άνεση».

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι να αναλύσει το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης ενός εγχειρήματος Κ.Α.Ο.. απαντώντας σε στοχευμένα ερωτήματα, όπως η πιθανότητα εξέλιξης του κλάδου, η μελέτη άλλων ανταγωνιστικών προσπαθειών της επιχειρηματικής ιδέας εντός κι εκτός Ελλάδας χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία όπως ο Καμβάς του Επιχειρηματικού Μοντέλου, το μοντέλο R και η ανάλυση SWOT. Υιοθετώντας τη μεθοδολογία συνεντεύξεων, επιλέχθηκαν κοινωνικά εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων. Μέσω της διερεύνησης του βαθμού αξιοποίησης των εργαλείων, αναδεικνύεται τεκμηριωμένα ένα μεγάλο κενό που η εργασία φιλοδοξεί να καλύψει και να προσφέρει: ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο στους δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες της ανακύκλωσης.

Προηγούμενο Άρθρο

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Επόμενο Άρθρο

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις περιπτώσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης, και της οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προς αυτό τον σκοπό, η εργασία εξετάζει την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, την δημοκρατική διακυβέρνηση, την […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]