Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη λύση των προβλημάτων των συνεταιρισμών. Παράλληλα, η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί επιλογή στρατηγικής για την ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεταιρισμών.

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της κάθετης ολοκλήρωσης και η ανάδειξη των παραγόντων που οδηγούν στην επιλογή αυτή. Η εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα για την κάθετη ολοκλήρωση των συνεταιρισμών όπως είναι: Ποιοι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν ένα συνεταιρισμό στην επιλογή της κάθετης ολοκλήρωσης; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία ενός συνεταιρισμού; Ποιος ο ρόλος της διακυβέρνησης στο τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις και στην ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεταιρισμών; Τι αλλάζει στους συνεταιρισμούς μετά από μια τέτοια επιλογή; Πως επηρεάζουν οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη των συνεταιρισμών;

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς ερευνητές, τόσο για τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται όσο και για τα αποτελέσματα που έχει συνολικά στο συνεταιριστικό τομέα αλλά και ευρύτερα στην αγορά. Με την εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κριτικά τις ήδη υπάρχουσες αναφορές στο ζήτημα της κάθετης ολοκλήρωσης αλλά και να συνεισφέρουμε στην συζήτηση αυτή με την κατάθεση προσωπικών σκέψεων.

Previous Article

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Next Article

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο.) στηρίζονται ουσιαστικά στους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, επειδή οι οικονομικοί δεν είναι πάντα διασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι, οι ανθρώπινοι, τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αναζητούν διαρκώς τρόπους να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά όχι μόνο για την έναρξη της δραστηριότητας τους αλλά και για την περαιτέρω επιβίωση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Ο Αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Στις μέρες μας, θα ήταν χρήσιμο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία του ελλαδικού χώρου, τοποθετημένη πάνω […]