Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Παγκόσμια ημέρα Συνεταιρισμών – 3 Ιουλίου 2021

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών γιορτάζεται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου!

Οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν πώς αντιμετωπίζουν την πανδημική κρίση COVID-19 με αλληλεγγύη και ανθεκτικότητα και προσφέρουν στις κοινότητες μια ανθρωποκεντρική και περιβαλλοντικά δίκαιη ανάκαμψη.

Previous Article

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην εποχή της πανδημίας – Περιλήψεις

Next Article

Διαδρομές Εξόδου από την Κρίση: Τα Αλληλέγγυα και Συνεργατικά Εγχειρήματα στην Ελλάδα την Περίοδο 2016-17

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Emloysse project

Το  EmploySSE παρουσιάζει την τελική μορφή που έλαβε το Employsse Project και αφορά: 4 Εκπαιδευτικές Ενότητες σε 6 ευρωπαϊκές γλώσσες και 120 Ώρες Εκπαίδευσης