Παγκόσμια ημέρα Συνεταιρισμών – 3 Ιουλίου 2021

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών γιορτάζεται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου!

Οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν πώς αντιμετωπίζουν την πανδημική κρίση COVID-19 με αλληλεγγύη και ανθεκτικότητα και προσφέρουν στις κοινότητες μια ανθρωποκεντρική και περιβαλλοντικά δίκαιη ανάκαμψη.

Previous Article

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην εποχή της πανδημίας – Περιλήψεις

Next Article

Διαδρομές Εξόδου από την Κρίση: Τα Αλληλέγγυα και Συνεργατικά Εγχειρήματα στην Ελλάδα την Περίοδο 2016-17

You might be interested in …

Zapatistas

Ημέρα γιορτής και αγώνα για τη Μάνα Γη

“Από τα βουνά του Μεξικού στους δρόμους της Αθήνας.Με αφορμή την 22 Απρίλη, ημέρα που έχουν ορίσει οι ιθαγενικές κοινότητες σαν παγκόσμια ημέρα για την Μάνα γη, αλλά και το ταξίδι των Ζαπατίστας στην Ευρώπη, […]

Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

Φως στο Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη επιδιώκει να ρίξει το διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στην ΣΥΝεταιριστική ΝΟμοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και τη Συνεργασία). ● […]