Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν μια μορφή δημοκρατικής διαδικασίας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των συνεταιρισμών. Αυτή η συνδρομή των πιστωτικών συνεταιρισμών ώθησε τους συνεταιρισμούς να προοδεύσουν, αυτονομηθούν και τελικά να τονωθούν οι τοπικές οικονομίες και κατ επέκταση η Εθνική οικονομία.

Στο πέρασμα των χρόνων, υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις κρατικές. Σκοπός ήταν η υφαρπαγή του πλούτου και έλεγχο των οργάνων των συνεταιρισμών. Μια πρακτική που επιβράδυνε σημαντικά την εξέλιξη των συνεταιρισμών. Τελικά, κατάφεραν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί να ανεξαρτητοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό και να φτάσουν στην σημερινή τους μορφή, τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Το αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι, η εξέλιξη των πιστωτικών συνεταιρισμών στο χρόνο, και εάν τόνωσαν τις τοπικές οικονομίες και συνολικά την Εθνική οικονομία.

Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Τη βιβλιογραφική επισκόπηση που καθορίζονται οι έννοιες και οι όροι σε θεωρητικό επίπεδο. Στο δεύτερο η μεθοδολογία της διατριβής. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των πιστωτικών συνεταιρισμών και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.

Previous Article

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Next Article

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αντιλήψεις και εμπόδια στη συμμετοχή σε συνεταιριστικά εγχειρήματα

Οι Συνεταιρισμοί εξελίσσονται διαγενεακά με την εξέλιξη της ανθρωπότητας εξαιτίας της ρητής ανάγκης αρχικά για την επιβίωση και κατόπιν για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ευημερία και την κοινωνική εξέλιξη. Οι συνεταιρισμοί είναι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]