Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Μια επισκόπηση των κοινών: προσδιορισμός, καλές πρακτικές και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία προσεγγίζει την εκπαίδευση ως έναν άυλο κοινό, ενώ ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισής της ως κοινό πόρο από τις ίδιες τις κοινωνίες, χωρίς την παρέμβαση των αγορών και τη ρύθμιση από κρατικές οντότητες. Η τελευταία οικονομική κρίση, που έπληξε συθέμελα την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, έδειξε ότι ούτε το κράτος, αλλά ούτε και η αγορά είναι σε θέση να παρέχουν στους πολίτες βασικούς πόρους για την επιβίωσή τους, όπως τα τρόφιμα, το νερό, ο καθαρός αέρας, τα δάση, η γνώση, η κοινωνική μέριμνα, η εκπαίδευση κ.ά.

Ως εναλλακτική λύση, εμφανίζεται όλο και με μεγαλύτερη ένταση η αυτοδιαχείριση των πόρων, με σκοπό οι πολίτες να πάψουν να εξαρτώνται από τις αγορές, αλλά ακόμα και από το κράτος. Αντίθετα από όσα πρεσβεύει ο νεοφιλελεύθερoς καπιταλισμός, η λύση μπορεί να είναι η διαφορετική οργάνωση των κοινωνιών, όπου οι πολίτες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των πόρων. Αυτό φαίνεται και από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, καθώς βαδίζουμε από την εννοιολογική εξοικείωση, στην ανάλυση διάφορων «κοινών» επιτυχιών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση καθώς παρουσιάζονται παραδείγματα που δείχνουν ότι η εκπαίδευση των κοινών δεν είναι μια ουτοπία.

Σημαντικό ρόλο για την απαιτούμενη παραπάνω κοινωνική αλλαγή διαδραματίζει ο χώρος της εκπαίδευσης, και κατ΄ επέκταση οι εκπαιδευτικοί, ώστε οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν άμεσα τα οφέλη της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης.

Previous Article

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Next Article

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]