Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή (ΚΥΚΑ) στοχεύει στη δημιουργία ενός καμβά που περικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν καταναλωτή ως κοινωνικά υπεύθυνο και τον διαχωρίζουν από τον συμβατικό.

Ο κοινωνικός καταναλωτής είναι το ενεργό στοιχείο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) η οποία αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της οικονομίας, την κοινωνία και το περιβάλλον διαφορετικά από το καπιταλιστικό μοντέλο. Αυτός ο χώρος θέτει τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο κέντρο του ενδιαφέροντος και στοχεύει στο ευ ζην, με το βλέμμα στραμμένο σε έναν καλύτερο κόσμο. Στοχεύει στο κοινωνικό καλό, το περιβάλλον και την ευημερία, έχοντας μια πλουραλιστική οπτική αναφορικά με τη λειτουργία της οικονομίας.

Στην ανά χείρας διπλωματική έρευνα, γίνεται λόγος για την Κοινωνική Κατανάλωση με βάση αξίες, που έχουν ως στόχο την ευρύτερη κοινωνική αλλαγή και τελικά την αποανάπτυξη. H εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδρομής και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σε κοινωνικές αξίες. Ο στόχος εδώ, είναι η δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω της ηθικής κατανάλωσης. Η συζήτηση αφορά τον Κοινωνικό Καταναλωτή όπου η κατανάλωσή του παίρνει μια μορφή πολιτικής πράξης στη θέση της εφήμερης απόλαυσης.

Με τα παραπάνω κατά νου, δημιουργήθηκε ο καμβάς που εμπεριέχει όλα εκείνα τα δομικά χαρακτηριστικά καταναλωτικής συμπεριφοράς του ΚΥΚΑ που τον οδηγούν στην απόφαση για αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του χώρου της ΚΑΟ, παρέχοντας ένα νέο εργαλείο για την προσέγγιση του Κοινωνικού Καταναλωτή.

Εμπεριέχει, ταυτόχρονα, το στοιχείο του αλτρουισμού από πλευράς συγγραφέα με την έννοια πως επιλέχθηκε θέμα που θα συμβάλλει, ενδεχομένως, στην ενδυνάμωση του χώρου της ΚΑΟ και των κοινωνικών εγχειρημάτων. Ιδανικά, θέλουμε να προσφέρει μια απλοποιημένη διαδικασία αποσαφήνισης και καταγραφής των αναγκών και των χαρακτηριστικών του ΚΥΚΑ, με στόχο την καλύτερη και περισσότερο στοχευμένη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων που τον αφορούν, άρα και τη διεύρυνση του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας.

Previous Article

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Next Article

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών. Τα τελευταία χρόνια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αναζητούν διαρκώς τρόπους να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά όχι μόνο για την έναρξη της δραστηριότητας τους αλλά και για την περαιτέρω επιβίωση […]