Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Emloysse project

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το  EmploySSE παρουσιάζει την τελική μορφή που έλαβε το Employsse Project και αφορά:

4 Εκπαιδευτικές Ενότητες σε 6 ευρωπαϊκές γλώσσες και 120 Ώρες Εκπαίδευσης

Περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Ορισμοί, Αξίες και Αρχές
  • Δημοκρατική διαχείριση και οριζόντια διακυβέρνηση
  • Σχεδιασμός Προϊόντων / Υπηρεσιών εντός επιχειρησιακού πλαισίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  • Κλιμακτική Οικονομία: Τοπική Ανάπτυξη, Οικονομικές Ροές και Δικτύωση
Previous Article

Σχέδιο καλλιέργειας για την αυτονομία σε τροφή

Next Article

Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

You might be interested in …

Zapatistas

Ημέρα γιορτής και αγώνα για τη Μάνα Γη

“Από τα βουνά του Μεξικού στους δρόμους της Αθήνας.Με αφορμή την 22 Απρίλη, ημέρα που έχουν ορίσει οι ιθαγενικές κοινότητες σαν παγκόσμια ημέρα για την Μάνα γη, αλλά και το ταξίδι των Ζαπατίστας στην Ευρώπη, […]

Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

Φως στο Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη επιδιώκει να ρίξει το διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στην ΣΥΝεταιριστική ΝΟμοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και τη Συνεργασία). ● […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημιουργώντας βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα σε πρακτικά βήματα

Δημιουργώντας βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα σε πρακτικά βήματα.
Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα: «Δημιουργώντας βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα σε πρακτικά βήματα» διοργανώνει το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Χανίων, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 19:00-20:30
Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα: «Δημιουργώντας βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα σε πρακτικά βήματα» διοργανώνει το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Χανίων, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 19:00-20:30