Πρόγραμμα Ημερίδας Συλλόγου

Msc SSE logo

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που διοργανώνει ο Πανελλήνιος σύλλογος μεταπτυχιακών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με λίγα λόγια εμείς!

Previous Article

Ανακοίνωση Συλλόγου MSc Κ.Αλ.Ο. Απρίλιος, 27, 2021

Next Article

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς