ανακοινωση

Ανακοίνωση Συλλόγου MSc Κ.Αλ.Ο. Απρίλιος, 27, 2021

Παρακάτω παρατίθεται ένα κείμενο που εγκρίθηκε από την ΓΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το κείμενο τοποθετείται σε μια πρότερη συγκυρία, όπου η προσωρινή ανάκληση της εγκατάστασης […]