Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Πρόγραμμα Ημερίδας Συλλόγου

Msc SSE logo

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που διοργανώνει ο Πανελλήνιος σύλλογος μεταπτυχιακών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με λίγα λόγια εμείς!

Previous Article

Ανακοίνωση Συλλόγου MSc Κ.Αλ.Ο. Απρίλιος, 27, 2021

Next Article

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

You might be interested in …

European Social Economy Summit

European Social Economy Summit

The ‘European Social Economy Summit’ (#EUSES) is a jointly organized digital conference by the European Commission and the City of Mannheim. The #EUSES is a conference which aims at strengthening the social economy in Europe and harness its contribution to economic development, social inclusion as well as green and digital transitions. The discussions will focus on three dimensions: digitalisation of the Social Economy, (social) innovation, cross-country and cross-sectoral collaboration.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Participatory learning pathways, youth policy, and languages of evaluation

The focus of the conference is on participatory learning pathways, which are emerging at social intercultural events where young people used to get involved. Socio-cultural events are considered as possible non-formal and informal learning spaces and pathways providing intercultural and intergenerational opportunities for conversation, critical thinking, and cultivation of soft skills, which are necessary for a sustainable and resilient life.