Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η Κοινωνική Οικονομία εμφανίζεται ως μια εναλλακτική πρόταση με νέες νόρμες, νόμους, αρχές, αξίες, εργαλεία και προσεγγίσεις προάγοντας την ανοικοδόμηση της κοινωνίας και της οικονομίας με στόχο το συλλογικό όφελος.

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η Κοινωνική Οικονομία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινό στόχο την παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Μέσω της μελέτης περίπτωσης του προγράμματος Πόλη² του Δήμου Αθηναίων, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 2018 – 2019 γίνεται κατανοητό το πώς η εισαγωγή για πρώτη φορά ενός συμμετοχικού τρόπου διακυβέρνησης εμπνευσμένου από τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας, μπορεί να αποφέρει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα που αποτελούν πρόβλημα για την πόλη και τους κατοίκους της.

Γίνεται επίσης φανερό μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, το πώς προβάλλοντας και στηρίζοντας επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, δημιουργείται άμεσο όφελος για πολλές διαφορετικές ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες και επομένως παράγεται θετικός κοινωνικός αντίκτυπος συνολικότερα.

Επιπλέον, βλέποντας το θέμα από πλευράς Δήμων η ωφέλεια είναι πολλαπλή καθώς πέραν της κοινωνικής, υπάρχει και οικονομικό όφελος όπως επίσης και το όφελος της ευκολότερης αποδοχής των διαφόρων δραστηριοτήτων από τη κοινωνία. Το οικονομικό όφελος προκύπτει επίσης πολύπλευρα τόσο από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών όσο και από τις αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας ενός προγράμματος.

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Previous Article

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Next Article

Η Γιορτή των Σπόρων στις Σταγιάτες

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Ο Υμηττός είναι ο ανατολικότερος ορεινός όγκος του λεκανοπεδίου της Αττικής που γειτνιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δόμηση της πρωτεύουσας και των προαστίων της. Παράλληλα είναι μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής σημασίας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]