Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, ο ευρωπαϊκός και κατ’ επέκταση και ο ελληνικός λόγος μπολιάστηκαν με το σημαίνον της “κοινωνικής οικονομίας”, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις εξαρθρωτικές επιπτώσεις της κρίσης.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει και αναλύσει τον ελληνικό κοινοβουλευτικό/θεσμικό ‘λόγο’ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), ως ρηματική πρακτική, όπως αποτυπώνεται σε θεσμικά κείμενα πολιτικής, στην τελευταία φάση θεσμοθέτησής του στη Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του Ν.4430/2016. Έτσι, διερευνώνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες/τελεστές που μετασχηματίζουν τον ελληνικό κοινοβουλευτικό/θεσμικό ‘λόγο’ για την ΚΑΟ στο Ν.4430/2016 και την καθιστούν διακύβευμα και κύριο στόχο για τις πολιτικές της περιφρούρησης των εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της ρύθμισης της «αγοράς» ως απασχόληση, την περίοδο της κρίσης.

Για τη διερεύνηση του υπό εξέταση θέματος επιλέχθηκε σα μεθοδολογία η «ανάλυση λόγου». Από την ανάλυση του ελληνικού κοινοβουλευτικού λόγου για την ΚΑΟ στο Ν.4430/2016 διαφαίνεται ότι οι τοποθετήσεις των κομμάτων επιχείρησαν να την εννοιολογήσουν με διαφορετικό περιεχόμενο, είτε στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου λόγου, ως συμπλήρωμα του υπάρχοντος συστήματος, ως τρίτος τομέας, είτε στο πλαίσιο του ριζοσπαστικού μετασχηματιστικού λόγου.

Εν κατακλείδι, η προσθήκη του επίθετου “αλληλέγγυα”, στο νόμο του 2016, επιχειρεί να εννοιολογήσει με ριζοσπαστικό περιεχόμενο τον όρο “κοινωνική οικονομία”, με απώτερο στόχο την ανασυνάρθρωση του κοινωνικού με ένα διαφορετικό τρόπο από τον υφιστάμενο, προς την κατεύθυνση του ανθρώπου, ως αξία και όχι του κέρδους.

Previous Article

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Next Article

Διερευνώντας τη σχέση των αξιών του Κοινοτισμού με τις σύγχρονες δομές ΚΑΟ στην Ελλάδα. Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο.) στηρίζονται ουσιαστικά στους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, επειδή οι οικονομικοί δεν είναι πάντα διασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι, οι ανθρώπινοι, τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης των […]