Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο Αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Στις μέρες μας, θα ήταν χρήσιμο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία του ελλαδικού χώρου, τοποθετημένη πάνω σε σωστά και γερά θεμέλια παράγοντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, πιστοποιημένα με διεθνή και εθνικά πρότυπα. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχοντας την ευθύνη διάδοσης των αγροτικών τους προϊόντων και ως εκ τούτου την αναζήτηση και αναγνώριση αγορών μέσω των οποίων θα προωθήσουν τα προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό, αναζητούν συνεργασίες με την ευρύτερη αγορά των σούπερ μάρκετ.

Η παραγωγική διαδικασία των αγροτικών προϊόντων ξεκινά με την συγκομιδή και ολοκληρώνεται με την πώληση τους. Συνεπώς, το μάρκετινγκ για τα αγροτικά προϊόντα κατέχει σημαντική θέση τόσο στο επίπεδο ευημερίας παραγωγών και καταναλωτών όσο και στον προσδιορισμό του ύψους του αγροτικού εισοδήματος. Ωστόσο, όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον τόσο σημαντική αποδεικνύεται η σημασία του μάρκετινγκ για τη ζήτηση ενός προϊόντος. Τα σούπερ μάρκετ αποτελούν τη σημερινή εποχή κυρίως στις αστικές περιοχές, τον κυριότερο χώρο προμήθειας διατροφικών προϊόντων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ είναι ένας από αυτούς που έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές και μια σημαντική μετάλλαξη μέσα στην τελευταία δεκαετία. Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που μεσουρανούσαν στο παρελθόν, σήμερα δεν υφίσταται πια, ενώ μεσαίες και μικρότερες αλυσίδες οργανώνονται για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ για το 2018 είναι καλύτερη από την εικόνα του συνόλου του λιανεμπορίου τροφίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2017 δίνει σταθερό τον κύκλο εργασιών της αγοράς τροφίμων και παρατηρεί μικρή αύξηση στον τζίρο των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων, πρακτική που οφείλεται περισσότερο στην προσέλκυση πωλήσεων από άλλα κανάλια.

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την πρόσβαση των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων στα ράφια των διαφόρων τύπων σούπερ μάρκετ δηλαδή, με τι είδους σούπερ μαρκετ (μεγάλες, μικρές και τοπικές αλυσίδες) συνεργάζονται. Επίσης, θα διερευνηθεί τι ποσοστό πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω αυτού του καναλιού διανομής. Τέλος, ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν στις συναλλαγές με τα σούπερ μάρκετ.

Previous Article

Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα της κρίσης: Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, η βιωσιμότητα και τα όρια των εφαρμογών του

Next Article

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν συστατικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, για μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει […]