Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί με εκπληκτικό ρυθμό καθώς είναι μια απλή διαδικασία χαμηλού κόστους που υλοποιείται μέσω του διαδικτύου, λαμβάνει διάφορες μορφές και δεν έχει γεωγραφικούς, γλωσσικούς ή άλλους πολιτιστικούς περιορισμούς. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η Πληθοχρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προάγει την συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανθρώπων, στην επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων. Προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας της πληθοχρηματοδότησης μελετώνται τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded Theory-GT), που είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην πιλοτική έρευνα νέων και σχετικά ανεξερεύνητων πεδίων όπως αυτό.

Η πρώτη περίπτωση μελέτης είναι η πολιτική εκστρατεία του Μπάρακ Ομπάμα το 2008 και η εκστρατεία επανεκλογής του, το 2012, που αποτέλεσαν ορόσημο καθώς για πρώτη φορά συνδυάστηκε η online πληθοχρηματοδότηση με την πολιτική επικοινωνία αξιοποιώντας με πρωτοφανή τρόπο και αποτελεσματικότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκστρατεία πληθοχρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία παραγωγής Anemon για τη χρηματοδότηση του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «A Family Affair» το οποίο διαπραγματεύεται τη ζωή της μουσικής οικογένειας Ξυλούρη της Κρήτης καταγράφοντας τις δυσκολίες του μουσικού επαγγέλματος αλλά και το πώς η μουσική μεταφέρεται από πατέρα σε γιο και σε εγγόνια. Τέλος εξετάζεται το εγχείρημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Μούσες Πιερίων» τα μέλη της οποίας διανέμοντας χέρι με χέρι κουπόνια, χωρίς την χρήση του διαδικτύου, κατάφεραν όχι μόνο να συγκεντρώσουν το κεφάλαιο που στόχευαν αλλά να επιτύχουν την ένταξη τους στη τοπική κοινωνία.

Από την ανάλυση του υλικού και των δεδομένων προέκυψαν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της πληθοχρηματοδότησης καθώς και η σύνδεση με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Επιπλέον η μελέτη ανέδειξε την δυνατότητα αξιοποίησης της πληθοχρηματοδότησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα έθεσε νέα ερωτήματα και διαστάσεις που προσφέρουν ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα.

Previous Article

Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Next Article

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση […]