Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην εποχή της πανδημίας – Περιλήψεις

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης ημερίδας που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φοιτητών/Φοιτητριών και Αποφοίτων  προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), δημιουργήθηκε το βιβλίο περιλήψεων.

Οργανωτική Επιτροπή

Γκονέλα Χρύσα, Ιωάννου Αντιγόνη – Άννα, Καραγιάννης Βαλάντης,
Κυργίδης Γιώργος, Μαυρουδής Παύλος, Πολιτίδης Τάσος

Γραφιστική επιμέλεια

Κοτλίδα Δήμητρα

Επιμέλεια βιβλίου περιλήψεων

Γκονέλα Χρύσα
Ιωάννου Αντιγόνη-Άννα

Τεχνική υλοποίηση – υποστήριξη ημερίδας

Μαυρουδής Παύλος

Συντονισμός-παρουσίαση ημερίδας

Θάνος Γιάννης, Χαραλαμπίδου Συμέλα

Previous Article

Διαδικτυακή παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ΕΑΠ

Next Article

Παγκόσμια ημέρα Συνεταιρισμών – 3 Ιουλίου 2021

You might be interested in …

Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

Φως στο Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη επιδιώκει να ρίξει το διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στην ΣΥΝεταιριστική ΝΟμοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και τη Συνεργασία). ● […]