Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ένας συνεταιρισμός με μακραίωνη ιστορία, οικονομική αυτοδυναμία, που ασκεί σημαντική επιρροή στην τοπική κοινωνία, είναι ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων.

Για να αναπτυχθεί όμως σωστά ένας οργανισμός απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του. Η παρούσα εργασία διερευνά την πολιτική που εφαρμόζει ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων αναφορικά με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η εργασία πραγματεύεται την έννοια του συνεταιρισμού, την ιστορική του εξέλιξη και εστιάζει σε θεωρίες μάθησης και οργανωσιακής εκπαίδευσης που αφορούν σε συλλογικά εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας. Στη συνέχεια αναλύεται η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων. Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας εργασίας έγινε με ποιοτική μέθοδο, ενώ το μεθοδολογικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε ήταν ατομικές συνεντεύξεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου από τρία βασικά στελέχη του συνεταιρισμού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο συνεταιρισμός δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων. Αυτό εντάσσεται στην γενικότερη κουλτούρα του συνεταιρισμού.

Previous Article

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Next Article

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Οι συνεταιρισμοί και γενικότερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια διαφορετική ανάπτυξη έναντι της κυρίαρχης. Πρόκειται για εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που προάγουν στις αρχές την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αντιτίθεται στην καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Σκοπός […]