Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ένας συνεταιρισμός με μακραίωνη ιστορία, οικονομική αυτοδυναμία, που ασκεί σημαντική επιρροή στην τοπική κοινωνία, είναι ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων.

Για να αναπτυχθεί όμως σωστά ένας οργανισμός απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του. Η παρούσα εργασία διερευνά την πολιτική που εφαρμόζει ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων αναφορικά με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η εργασία πραγματεύεται την έννοια του συνεταιρισμού, την ιστορική του εξέλιξη και εστιάζει σε θεωρίες μάθησης και οργανωσιακής εκπαίδευσης που αφορούν σε συλλογικά εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας. Στη συνέχεια αναλύεται η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων. Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας εργασίας έγινε με ποιοτική μέθοδο, ενώ το μεθοδολογικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε ήταν ατομικές συνεντεύξεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου από τρία βασικά στελέχη του συνεταιρισμού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο συνεταιρισμός δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων. Αυτό εντάσσεται στην γενικότερη κουλτούρα του συνεταιρισμού.

Previous Article

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Next Article

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]